Králové jezdí na koních

Svatodušní svátky přicházejí na přelomu jara a léta. Příroda kvete, jásá, přichází první úroda. To býval čas na Jízdu králů. Před sto padesáti, dvěma sty lety to byla v Čechách i na Moravě poměrně běžná zábava. Mládenci vyjížděli na koních po vsích a provolávali. Co zůstává z dávné tradice dnes? Text a foto: Richard Grégr