Apoštolský nuncius J. E. Charles D. Balvo

"Dobro je sice podrobováno značnému trápení, ale nakonec nade vším vítězí," říká J. E. Charles D. Balvo, apoštolský nuncius, diplomat Svatého stolce, doyen diplomatického sboru v ČR a titulární arcibiskup castellský.