Partneři:

FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

Kartografie

Šumavské lázně

Dvojka - Český rozhlas

Má vlast cestami proměn

Výstaviště Lysá nad Labem

Právě vyšlo číslo 28


číslo 28
2017 - ročník 49

 

  Osobnost - Melancholický král a císař
Foto1
Císař Rudolf II. Habsburský byl mezi Čechy mimořádně oblíbený panovník. Po dobu jeho vlády země nestrádala a žila povětšinou pokojně. A to bez ohledu na poslední rok jeho panování, kdy pasovští vyplenili Prahu.
  Putování za patrony - Ve jménu svaté Markéty
Foto1
Svatá Ludmila nebo Anežka Česká patřily k ženám, jejichž život byl úzce spjatý s českými zeměmi a jmenovitě s Prahou. Avšak většina obecně známých světic, které se natrvalo usídlily v našem povědomí, do zdejších končin zavítala jen zprostředkovaně, vytesaná do kamene anebo skrytá v názvu některého z chrámů, kostelů či klášterů, těmto výjimečným ženám zasvěcených. Svatá Markéta je jednou z nich.
  Svět víry - Slovanská liturgie na našem území
Foto1
Jedním z velkých dědictví velkomoravské misie Cyrila a Metoděje byla i slovanská liturgie – to je skutečnost všeobecně známá. Pokud bychom se ale věřících zeptali, kdo z nich staroslověnskou liturgii někdy zažil, byly by odpovědi pravděpodobně rozpačité. Přesto slovanská bohoslužba se svou tisíciletou tradicí ani zdaleka nezahynula.

OBSAH nového čísla ...

Rozhovor
Tváří opravdu připomíná charakterního filmového herce. Umí se pohybovat ve společnosti, je vtipný, veselý, šíří pozitivní energii... A brzy se naučil velmi dobře česky, i když jeho mateřštinou je polština. Prostě sympaťák, který budí v lidech důvěru. Není divu, že je také obletován ženami, které se s ním rády fotografují. Avšak Zbigniew je pro ženy přece jenom tabu – je totiž katolický farář, takže se nesmí ženit.
Cestopis
Cardiff je hlavním a největším městem Walesu. O této zemi, která je dnes už samostatnou součástí svazku Spojeného království a Velké Británie, se toho u nás mnoho neví. Někdejší město námořníků se stalo významným politickým a kulturním centrem národa čím dál tím hrdějšího na svou kulturu, identitu a jazyk.
Svět víry
Tradiční Noc kostelů je za námi a opět přinesla širokou plejádu kulturních i duchovních nabídek. Poohlédněme se po několika zajímavých místech, která bylo možné v rámci této události navštívit. I členové redakce týdeníku Naše rodina vyrazili pražských ulic, aby mohli načerpat dojmy a podělit se o atmosféru, která onu noc v metropoli vládla.
Záhady české historie
Ten útok byl tak prudký a nezadržitelný, že ruský pozorovatel v upoutaném balonu nad bojištěm pojal přesvědčení, že Čechoslováci masově přebíhají k nepříteli. Připomínalo to opravdu lavinu, která se valí vpřed a nikdo a nic ji nemůže zastavit, protože smete každého, kdo se jí postaví do cesty…