Partneři:

FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

Kartografie

Šumavské lázně

Dvojka - Český rozhlas

Má vlast cestami proměn

Právě vyšlo číslo 34


číslo 34
2016 - ročník 48

 

  Rozhovor - Marie Fronková: Můj děda byl taky čamrdář
Foto1
Městečko Žirovnice leží na okraji Vysočiny. Má kolem tří tisíc obyvatel a proslavilo se výrobou perleťových knoflíků. V polovině 19. století se tudy vracel „ze světa“ do Skutče Josef Žampach. Vyučil se ve Vídni knoflíkářem a cestou domů se v Žirovnici ubytoval, aby si odpočinul. Potkal krásnou Antonii Bučkovou – a už neodešel. Knoflíkářské řemeslo tu postupně zdomácnělo.
  Cestopis - Chtít znamená dokázat
Foto1
Tak zní heslo slavného nizozemského čtyřdenního pochodu Vierdaagse Nijmegen. Letos tato tradiční akce oslavila stý ročník svého konání a já se vypravil, abych na vlastní kůži a nohy zažil neopakovatelnou atmosféru této v mnoha ohledech extrémní sportovní události.
  Svět víry - Pod rytířským křížem
Foto1
Rytířské řády kolem sebe vytvářejí jakousi auru tajemnosti a výlučnosti. Jejich tvář a účel se během historie však různě měnily. Od mnichů-vojáků bojujících za Svatou zemi po péči o nemocné a charitu. To všechno patří k oněm církevním organizacím, z nichž některé existují až do dnešních dní.

OBSAH nového čísla ...

Rozhovor
Staré umělecké řemeslo křehké krásy bylo od počátku svého vzniku především mužskou záležitostí. Teprve později pronikla i do světských prostor a domácností jako dekorativní prvek. A to už byla příležitost i pro nápadité ženy. Na špičce nemnohých současných výtvarnic a návrhářek zabývajících se tímto sklářským oborem bezesporu stojí Jitka Kantová.
Tip na výlet
V modlitbách je Panna Marie opěvovaná nejen jako světice, ale také jako bohorodička či matka Kristova, jindy je nazývána zrcadlem spravedlnosti, trůnem moudrosti, příčinou naší radosti, tajemnou růží nebo těšitelkou zarmoucených. Bylo by s podivem, kdyby tak široká škála symbolických podob nezanechala stopy ve městě, kde křesťanství sehrálo v průběhu historie zásadní roli.
Svět víry
V církevním kalendáři najdeme celou řadu svátků věnovaných Matce Boží Panně Marii. Některé z nich jsou velké a všem dobře známé, ale jsou i svátky a památky méně populární, nebo přímo neznámé, které však vyzdvihují některý z aspektů zbožnosti nebo mají zajímavý původ.
Záhady české historie
Ten příběh zná jistě každý: vladyka Horymír je za zničení stříbrných dolů odsouzen k smrti a vysloví přání, aby se směl projet na svém koni. Kníže Křesomysl svolí, Horymír se vyšvihne do sedla, třikrát objede nádvoří Vyšehradu a potom ho věrný Šemík přenese přes hradby i Vltavu.